No 18

Turpmākās lapas ir paredzētas tikai pieaugušajiem. IESNIEGŠANĀS jūs apstiprināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs.

Kategorijas

Informatīvais biļetens

Autortiesības © 1995-2024 MEO Vertriebs GmbH. Visas tiesības aizsargātas.

Autortiesības un izmantošanas līgumi

Iegādājoties un/vai pārdodot MEO produktus, klients neiegūst nekādas komerciālas izmantošanas tiesības uz MEO logotipu vai mūsu zīmoliem, kas pārsniedz likumā noteiktos noteikumus.

Jo īpaši klients nav tiesīgs kopēt, izmantot un/vai likt izmantot mūsu produktu fotogrāfijas un/vai produktu tekstus, pat daļēji, kas tika radīti ar ievērojamām ražošanas un izmaksām. Šim nolūkam mums ir atsevišķi izmantošanas līgumi, kurus mēs noslēdzam ar atsevišķiem klientiem. Jebkurš izmantošanas aizlieguma pārkāpums jebkurā gadījumā tiks saukts pie atbildības no mūsu puses. Papildus citām prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu mēs paturam tiesības, jo īpaši, iekasēt atbilstošu licences maksu par neatļautu izmantošanu.

MEO logotips ir MEO Vertriebs GmbH reģistrēta preču zīme Vācijā un citās valstīs.

MEO, EXTREMEO, AMOREMEO, EZ2FUCK, EZ2SUCK, AQUAMEO, Oh so easy by MEO, Bad puppy by MEO, Analforte, MEOBOND, STROKE, SOLEMEO, LUNAMEO, KISS KISS BANG BANG, FUCKTORY, CAZZOMEO, CUMELOT, FORMULA X Hybrid, PLOWGIRL, PLOWBOY, AnalPush, RUSHTIME, Alpha Male, BUTTBLANC, Form follows Fantasy, MEO - makes you come! , Dr Sado by MEO, Nopacha, Bare Back, Are you hardcore enough?, HOLY LUBE by MEO, VIGOREMEO, Glory Hole Action Lube un ANALISSIMO ir reģistrētas MEO Vertriebs GmbH preču zīmes Vācijā un citās valstīs.

Tiesības uz visiem pārējiem šajā tiešsaistes katalogā minētajiem zīmoliem un produktu nosaukumiem pieder to īpašniekiem, un ar šo tās tiek atzītas. Produktu, kuru izcelsme nav MEO, nosaukumi ir norādīti tikai informatīvā nolūkā un nav uzskatāmi par reklāmu. MEO neuzņemas nekādu atbildību par šo produktu izvēli, darbību vai piemērotību.

Īpašas MEO vadlīnijas partneru un partneru programmām:

Domēnā nav atļauts izmantot ar preču zīmi aizsargātu terminu "MEO" un visus atvasinātos rakstības veidus (piemēram, "MEO-Erotikversand, MEO Erotik, meo.de" utt.).